Skip to main content Skip to navigation Skip to search
Pharma MCG logotype

Yönetimin Sözü

2017 yılında küçük bir tıbbi cihaz üretim tesisi ile başlayan hikayemiz, çok kısa bir sürede gelişip çeşitlenerek büyümeye devam ediyor. Büyüme ve gelişmenin en önemli unsuru yeni projeler oluşturup uzmanlaşmaktan geçer. Bu sebeple odaklandığımız tedavi alanlarına yönelik çalışmalar için kendi Ar-Ge laboratuvarımızı kurduk. Burada ülkemizde ihtiyaç duyulan ve ülke ekonomimize fayda sağlayacak katma değeri yüksek projeler üzerinde çalışıyoruz. İç pazarda kendi ürünlerimizde oldukça başarılı bir noktaya gelmişken dış pazarda da bir çok ülkede kendi ürünlerimizi ruhsatlandırıp yurtdışında da insanların hayatlarına dokunuyoruz. Adı nadir, ancak coğrafyamızda fazlaca görülen “Nadir Hastalıklar” için global iş ortaklarımızla ülkemiz insanının yenilikçi tedavilere ulaşmasını sağlıyoruz. Yaptığımız anlaşmalarla ülkemiz açısından stratejik öneme sahip kan ürünlerini ilk olarak ruhsatlandırmayı, ardından da ülkemizde üretmeyi planlıyoruz. Orta ve uzun vadede ülkemize ve insan sağlığına yatırım yapmayı, hizmet verdiği tüm alanlarda öncü şirket olmayı hedefliyoruz. 
Kilometre Taşları

Vizyon ve Misyonumuz

MCG Pharma, insan sağlığı için güvenli medikal ve beşerî ürünlerin tasarımı, satışı, satış sonrası destek alanlarında her geçen gün gelişmekte ve büyümektedir. Şirketimiz gelişen sağlık gereksinimleri, çevresel etmenler, teknolojik gelişmeler ışığında modern dünya şirketlerinin bıraktığı izler üzerinde yürümektedir. MCG Pharma ürünlerinde birincil önceliğimiz insan sağlığı olmakla birlikte; yenilikçi, çevre dostu, enerji verimliliğine duyarlı, ihtiyaçlara doğru cevap veren ürünler sunmaktır.

Dünya üzerinde var olan her bireye saygı göstermek, farklı düşüncelere saygı duymak, şirketimizin çıkarlarını bireylerin çıkarlarından ayrı tutmamak düsturları ışığında; misyonumuz, insan sağlığı odaklı doğru ve innovatif ürünleri öncelikli olarak ülkemiz insanları istifadesine ardından tüm dünya insanlarının istifadesine sunmaktır.