Skip to main content Skip to navigation Skip to search
Pharma MCG logotype

Plazma Ürünleri

İnsan plazması, ekstraksiyonu ve saflaştırılması büyük bir tıbbi öneme sahip birçok proteinin hastalar tarafından kullanılmasını sağlar. Plazma fraksiyonlama tekniği ile insan plazmasından ekstrakte edilen tıbbi ürünlerin kullanılması 1940’larda yaygınlaşmaya başlamıştır. Şirketimiz dünyada sayılı tesiste üretimi gerçekleştirilebilen Plazma Ürünlerini insanımızın istifadesine sunmaktadır. 

 

Plazma türevli tıbbi ürünler insan plazmasından endüstriyel olarak hazırlanır ve çeşitli kronik ve akut yaşamı tehdit eden hastalıklar için hayat kurtaran tedavi ediciler olan albümin, pıhtılaşma faktörleri ve immünoglobulinler gibi ürünleri içerir.  Bu ürünlerin uygunluğu, Dünya Sağlık Örgütü Temel İlaçlar Listelerine dahil edilmeleriyle doğrulanır.