Skip to main content Skip to navigation Skip to search
Pharma MCG logotype

Kariyer

MCG Pharma İnsan Kaynakları, tüm birimlerle stratejik noktalarda istişareler yaparak; şirket, birim, personel ihtiyaçlarını analiz eden ve buna dair üst yönetime çözümler ve tavsiyeler sunan bir yönetişim metodu benimsemiştir.

Her personelimiz öncelikle insan olmasından ötürü değerlidir ve her personelimiz ailemizin değerli bir üyesidir. Her personelimizin fikri, görüşü, geri dönüşü bizler için kıymetlidir.Bu düstur ve kültür neticesinde her personelimizin eşit, adil, fırsatlara sahip olduğu, gelişime ve geliştirmeye açık bir çalışma ortamına sahip olduğu, her çalışanımızın mutlu ve değerli olduğu bir çalışma modeli oluşturmaya gayret ediyoruz.

I.Aday Değerlendirme Süreci

Şirketimize yapılan her başvuru titizlikle incelenip, araştırılıp değerlendirilmektedir. Başvuru yapan kişilere ait öz geçmişler 1 yıl şirket aday havuzunda saklanmaktadır. Uygun pozisyon ve kadro olması halinde irtibata geçilmekte ve en hızlı şekilde neticeye ulaştırılmaktadır.Aday değerlendirme süreçlerinde kişilik envanter analizi, kişi – kadro uyumu, kişi ve kadro kriterleri mukayesesi gibi hususlar ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.

II.Kariyer ve Yetenek Yönetim Süreci

Şirketimizde çalışan her personelin öncelikle yaptığı işi severek ve mutlu olarak yapması hedeflenmektedir. Çalışanlarımıza iş için ihtiyaç duyduğu tüm fiziksel şartlar sağlanmaktadır. Personellerimizin ne yaptığı ile ilgilendiğimiz kadar nasıl yaptığı ile ilgilendiğimizi; yani sonuç odaklı olduğumuz kadar süreç odaklı da olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu düstur ile her personelimizin kariyer yolunu yine kendisi ile birlikte inşa ediyor ve birlikte yönetiyoruz.Şirketimiz bünyesinde belli bir kıdem ve tecrübeye sahip çalışanlarımızı yöneticilik programına dahil edip yönetsel yetkinlikler kazanması için gayret gösteriyoruz. Gerek kurum içi gerekse de kurum dışı eğitimlerle personellerimizin mesleki yeterliliğini destekliyoruz.

III.Ücretlendirme Politikası

Her yıl sonu İnan Kaynakları Komitesi gündeminde geride kalan yılın verileri ile ücret ve yan hakları değerlendiriyor, piyasa medyanı üzerinde konumlandırmaya gayret ediyoruz. Personellerimize muhtelif yan haklar sunuyoruz. Acil durumlarda hibrit çalışma modelini yürütebilecek teknolojik ve yazılımsal desteği sunuyoruz.

IV.İK Çözüm Ortağı

Tüm çalışanlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği, sorunlarını ve sevinçlerini paylaşabileceği bir İnsan Kaynakları kadrosu oluşturarak personellerimize çözümler sunuyoruz.

V.Etik Kod

Tüm kadromuzun benimsediği ve hayatında uyguladığı bir etik kod benimsiyoruz. Kanun ve geleneklerimize uygun/saygılı davranıyoruz, kişisel verileri korumaya ve bilgi güvenliğine harfiyen dikkat ediyoruz, şirket kaynaklarını koruyor ve işe uygun davranış sergiliyoruz, finansal kontrollerimizi düzenli ve verimli şekilde yürütüyoruz; Güven, Atiklik, Dürüstlük, Şeffaflık, Çalışkanlık ve en önemlisi Gülümsemek kavramlarını en derin şekilde iş süreçlerimize işlemeye gayret ediyoruz.